Kasutustingimused

Veebipoe casedisplay.eu (edaspidi Veebipood) omanik on CaseDisplay OÜ registrikood 16759537 asukohaga; Tallinn, Kristiine linnaosa, Elektroni 4-31, 11312. E-post; service@casedisplay.eu telefon; +372 51914110.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi (Klient läheb lehele TOOTED, valib endale toote, lisab selle ostukorvi, lõpetab ostu kassas). Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Maksmine

Ostja tasub kauba eest pangaülekandega läbi e- poes olevate maksekeskuse pangalinkide.

Kohaletoimetamine

Klient ostab toote:
1. See saadetakse pakiautomaati; Omniva, Itella, DPD.
2. Kullerpostiga kliendi aadressile.
Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse:
EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDESSE.
Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 14 kalendripäeva jooksul.
Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

TAGASTAMISTINGIMUSED:

Lepingust taganemine

Ostja võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

Taganemisavalduse leiab “LINK LISADA - SIIT - Taganemisvorm_EST”.

14 päevane lepingust taganemise tähtaeg hakkab kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse.

Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise või Ostja süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kogu komplekti.

Kaup tuleb tagasi saata:

OMNIVAGA pakiautomaati saates- Tallinna Tondi Selver, telefonil +372 51914110.

DPD-ga Tallinna Tondi Selver, telefonil +372 51914110.

NB! LISA PAKILE KA ENDA (SAATJA) ANDMED

Tagasimakseid teostatakse 1 kord nädalas (pühapäeviti).

Juhul kui Ostja tagastab kauba peale tagastamisetingimuste punktis 1. sätestatud tähtaega, kannab Ostja tagastamisega seotud kulud kuni summa ulatuseni, mis vastab 10 eurole;

Tagastatud kauba ostusumma kannab Müüja Ostja kontole taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata,kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt  lepingu alusel  saadud tasud, muu hulgas tarbija kasutatud asja kättetoimetamise kulud.;

Kui lepingu esemeks on asja üleandmine, võib Müüja vastavalt VÕS § 111 alusel keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ostja on Müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. Müüjal ei ole käesolevas lõikes nimetatud õigust juhul, kui ta on nõustunud lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulema.

Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab Ostja asja tagastamise kulud;

Ostjal on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsvahenditele (VÕS § 101 lg 1);

VÕS § 101 lg 1 alusel, kui Müüja on kohustust rikkunud, võib Ostja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) taganeda lepingust või öelda leping üles; 5) alandada hinda ja 6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Tagastamisõigus laieneb ainult kaubale mis on soetatud sidevahendi vahendusel. Tagastamisõigus ei laiene juriidilistele isikutele.

Pretensioonide esitamise õigus

Pretensioonide esitamise õigus algab asja Ostjale üleandmisest. Kui Müüjal on kohustus asi Ostjale saata, ei hakka pretensioonide esitamise tähtaeg kulgema enne asja Ostjale üleandmist. Pretensioonide esitamise tahtaja pikkuseks on 2 aastat.

Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud CaseDisplay OÜ-lt. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

Müüja kodulehelt www.casedisplay.eu ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada elektroonilisele aadressile service@casedisplay.eu või postiga CaseDisplay OÜ, Elektroni 4-31, Tallinn, 13415. Kaebusesse tuleb märkida Ostja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, Müüjale esitatav nõue ning lisada garantiid tõendav dokument (selle koopia).

Kauba tagastamiseks tuleb koordinaatide osas Müüjaga eelnevalt kokkuleppida (telefoni või e-posti teel).

Puudusega kauba korral on Ostjal õigus:

  • Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga;
  • Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
    • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
    • parandamine ebaõnnestub;
    • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
    • kauba parandamise või asendamisega on Ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

Kui Ostja ja Müüja ei suuda lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi siis on Ostjal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on TTJA juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjon on sõltumatu ja erapooletu üksus, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi. Tarbijavaidluste komisjoni pöördumine ja edasine menetlus on tarbijale tasuta. Tarbijavaidluste komisjon asub aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn e-post:

avaldus@komisjon.ee.Telefon 6201707. Veebileht https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon

Euroopa Liidu liikmesriikide siseseseid kauplejaid ja tarbijaid nõustavad vaidluste korral Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskused.

Kaebuse saab esitada eraisik, kes on kaupu või teenuseid ostnud isiklikuks kasutamiseks, mitte kutse- või tööalasel eesmärgil. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuste eesmärk kaebuste menetlemisel on saavutada kompromisslahendus ning vajadusel suunata tarbija kaebus müüja asukoha riigi kohtuvälisesse üksusesse. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuste poolt pakutavad teenused on tasuta ning iga-aastaselt laheneb positiivselt märkimisväärne hulk piiriüleseid tarbijakaebusi. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuse Eesti kontaktpunkti kontaktandmed on järgmised: (Endla 10A, 10122 Tallinn; e-post consumer@consumer.ee; veebileht https://consumer.ee/).

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile; service@casedisplay.eu või helistada telefonil: +372 51914110.
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata aadressile;
service@casedisplay.eu või helistada telefonil: +372 51914110.
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.